Panoramik radyograf, tüm dişlerin, çenelerin, dişler ve çenelerdeki bir çok problemin tek bir filmde görülmesini sağlayan röntgen filmidir. Panoramik radyograf neden gereklidir? Panoramik radyograf, tedavi planlamasının daha hızlı ve eksiksiz biçimde
yapılmasına yardımcıdır. Çene kemiklerinin ve tüm dişlerin görüntüsü tek bir radyograf üzerinde görülebilir. Panoramik radyografa, tedavi planlanmasının yanı sıra, çene ve dişlerde gözle görülemeyen çürük, kist ve tümör gibi oluşumların teşhisinde ihtiyaç duyulur. Çene ve dişlerle ilgili cerrahi müdahalelerden önce hekimin ilgili bölgeyi incelemesi gereken bir radyografdır. Çünkü radyograflar tedavi yapılacak alanı geniş bir biçimde gösterir ve operasyonun başarısını arttırır.