Submental yumuşak dokunun değerlendirilmesi

Bunun değerlendirilmesi için hastanın arakasında durularak her iki elle kulağın alt aşağı kısmından boyun derisi arkaya ve yukarı gerilir. Aslında boyun germesi yapılır. Deri kolaylıkla yukarı ve arkaya hareket ediyor ise deride laksatisitenin artığı düşünülmektedir. Sarkmış boyun derisi olarak tanımlanır. Bu yapılır iken eğer submental alanda halen doku dolgunluğu gözleniyor ise bu alan deri gerilmesine fazla katılmıyor ise aşırı submental yağ dokusu var anlamına gelmektedir.

Platysmal kasın laksatisites azaldığında submental alanda dolgunluk olmaktadır. Platysmal kasın bu orta hat üzerinde fiberlerinin çaprazlaşmamasıda buna neden olabilmektedir. Platysmal kasın hastada değerlendirilmesinde özel bir fotoğraflamada yapılabilir. Bunun için hastanın başını yukarı kaldırması, dişlerini sıkması ve platysmal kasın kasılmasının sağlanması istenmektedir. Bu şekilde hasta fotoğraflanır. Buna “Platysmal görüntü” denilmektedir. Bunun ile platysmal sınırlar ve bantlar net görülmektedir.