Sefalometrik radyograflar genellikle ortodontik tedavi ve ortognatik cerrahi gereken hastalarda kullanılmaktadır. Kafa ve yüz kemiklerinin büyüklüklerinin, birbirlerine göre konumlarının değerlendirildiği, boyut olarak başın gerçek büyüklüğüne eşit
büyüklükte çekilen özel grafilerdir. Radyograflarda baş ve yüz kemiklerinin gerçek boyutlara çok yakın olması gerekir. Bunun için ışın kaynağı hastadan uzaklaştırılır. Bu koşullar gerçekleştirildiğinde gerçeğe çok yakın bir görüntü elde edilir.
Sefalometrik röntgen cihazı ile ön, arka ve yan pozisyonlarda kafa kemikleri aynı filmde görüntülenebilmektedir.Tedavi öncesi tedavi planının hazırlanmasında, tedavi sırasında ve sonrasında tedavi etkilerinin değerlendirilmesinde sefalometrik röntgen alınabilmektedir.