Bunun değerlendirilmesi için hastanın arakasında durularak her iki elle kulağın alt aşağı kısmından boyun derisi arkaya ve yukarı gerilir. Aslında boyun germesi yapılır. Deri kolaylıkla yukarı ve arkaya hareket ediyor ise deride laksatisitenin artığı düşünülmektedir. Sarkmış boyun derisi olarak tanımlanır. Bu yapılır iken eğer submental alanda halen doku dolgunluğu gözleniyor ise bu alan deri gerilmesine fazla katılmıyor ise aşırı submental yağ dokusu var anlamına gelmektedir.