Tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik bir tekniktir. Tomografi ile 2 boyutlu  radyograflarda görülemeyen kemik detayları görülebilmektedir. Dental tomografi cihazı ile aksiyel, sagital ve koronal planlardan çok sayıda kesit alınır. Daha sonra bu kesitler yazılımlar ile yeniden dilimlenip yapılandırılarak hedeflenen bölgenin istenilen açıdan ve her yönden görüntülenebilmesi sağlanır. Yüksek teşhis detayı ve ölçüm doğruluğu veren bu kesitler tedavide yol gösterici olmaktadır. Bunun yanı sıra kafanın hacimsel görüntüsü oluşturularak kemik yapısı 3 boyutlu olarak  da incelenebilmektedir.

Medikal bilgisayarlı tomografi cihazlarına göre daha ucuz ve daha düşük radyasyon dozuna sahip olan dental tomografi cihazları, diş hekimliğinde üç boyutlu verilerin elde edilmesine ve görüntüler üzerinde yeniden yapılandırma işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Dental 3D Tomografi nasıl çekilir?  

Hastanın başının etrafında bir kez dönerek hacimsel veriler kısa sürede elde edilir. Kısa çekim süresi, düşük radyasyon dozu ve 3 boyutlu görüntüler elde edilebilmesi nedeniyle kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.